Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest KG Partners Property sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Możesz się z nami skontaktować listownie pod adresem: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa lub przez maila: biuro@kgpartners.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu i odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym lub w celach marketingowych (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by odpowiedzieć na Twoje pytanie lub wysyłać Ci oferty marketingowe (w przypadku wyrażenia stosownej zgody).

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi lub do czasu cofnięcia zgody.
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w ww. celach, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracujących z KG Partners na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec KG Partners w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.